Ödüller

Kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir bir gelecek için, dünyaya ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek ve yenilikçi malzemeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla birçok ödül aldık.