İş Güvenliği

{title}

Birlikte daha güvenli ve daha mutlu, sonsuza kadar

Entekno için sağlık ve iş güvenliği yönetimi her şeyin üstündedir. İş sağlığı ve güvenliği Entekno’nun birinci önceliğidir, ticari faaliyetlerin tüm yönleri için hem başlangıç noktası hem de temeldir. Entekno'nun her üyesi, güvenli olmayan bir duruma neden olabilecek bir işi reddetme hakkına sahiptir.

Entekno yönetimi, davranışlarında ve sözlerinde güvenliğin önemini göstermek için başkalarına iyi bir örnek olması gerektiğinin bilincindedir. Güvenli çalışma koşulları, ürünlerin taşınması ve depolanması, güvenli operasyonel uygulamalar çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, topluluklarımızı ve çevreyi korumamıza olanak tanır. Entekno çalışanları iş güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenli davranış konusunda kendisine de önemli görevler düştüğünün bilincinde hareket eder.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sertifikası, çalışma alanı içerisinde sağlık ve güvenlik ile ilgili riskleri belirlemek, kontrol etmek ve azaltmak için bize bir yaklaşım sağlar. Operasyonel riskleri ve tehlikeleri en aza indirmek ve ortadan kaldırmak için organizasyon ve çalışma planlarının oluşturulmasına yardımcı olur.

Küresel bir şirket olmak, ekibimizin her üyesinin güvenliğe adanmışlığını gerektirir. Entekno, güvenlikli bir şirket olmaktan gurur duymaktadır ve güvenliğin herkes için her şeyden önce kalması için her gün şirket sağlığı ve güvenlik politikamıza önem vermeye devam ediyoruz.

EN ISO 14001

Çevre yönetim sistemi (ÇYS), bir kuruluşun çevre programlarının kapsamlı, sistematik, planlı ve dokümante edilmiş bir şekilde yönetilmesini ifade eder. Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik için politika geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi için organizasyon yapısını, planlamayı ve kaynakları içerir.

Entekno’nun tüm çalışanları, günlük olarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunur ve bizler aşağıdakilere tamamen kendimizi adadık:

  • Yenilenebilir hammaddeler ve çevreye duyarlı ve güvenli prosesler kullanmak
  • Kullanımında sürdürülebilir faydalar sağlayan yenilikçi, yüksek kaliteli ürünler üretmek

ISO 9001

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır.

Bu sebeple, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, üst yönetimin desteğini ve motivasyonunu alarak müşteri odaklı temel işlerin güçlü şekilde planlanması, yürütülmesi, sürekli iyileştirmesini sağlayan bir dizi ilke, süreç ve prosedürlere dayanmaktadır.

Entekno, performanslarımızda ve sürekli gelişimimizde herkesin çıkarımını ve katkısını destekleyen bir kalite yönetim sistemi uygulamıştır. Bu kapsamda, kuruluş üst yönetimi tamamen kalite yaklaşımına dahil edilmiştir. Entekno, tüm çalışanları ve tedarikçileri ile birlikte müşterilerinin ihtiyaçlarına göre en yüksek kalite ve değere sahip çözümler üreten ve tedarik eden lider bir şirket olmayı taahhüt eder.